• Sosyal Medya Hesaplarımız

Bünyan Halı Yıkama Firması

Bünyan Halı Yıkama Firması

  

BÜNYAN HALILARININ ÖZELLİKLERİ

Bünyan halılarında zemin iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım kenar suların ve kolonların bulunduğu alan, ikinci kısım ise iç mekândır. Her iki kısım arasında da bir uyum mevcuttur. Halılarda kullanılan bordürler yer ve bölgeler itibariyle farklılıklar gösterir. Bazı bölgelerde bordürler üç sıra iken bazı bölgelerde 7–8 sıra olmaktadır. Bünyan halıcılığının temeli Orta Asya kökenli olup Anadolu’daki zaman içerisindeki kültürel, ekonomik, sosyal yapıdaki değişmelerin zorlaması ile gelişim evresini tamamlamıştır. 1908–1909 yıllarından itibaren Bünyan halılarında malzeme olarak suni boyalarla boyanmış fabrikasyon yün ipliğiyle pamuk ipliği kullanılmaya başlanmıştır.

Bu dönem halılarında kullanılan motifler genelde düzenleme olarak ifade edilen geometrik esaslı motiflerdir. Birden fazla motifte düzenleme, çubuklu düzenleme, atlamalı düzenleme, geçişli düzenleme ve merkeze toplanan düzenlemelerdir. Aynı zamanda bir motifin tekrarından oluşan düzenlemelerde vardır. Bu dönemde dokunan halıları dört grupta toplamak mümkündür. 1- İpi elden yapılıp tabii boyalarla boyanan iplerden dokunan halılar 2- Sentetik boyalarla boyanmış Manchester yün ipinden yapılan halılar 3- Boyasız koyun yününden yapılan halılar ( Paturel ve Anakara ) 4- Bursa ipeğinden yapılan halılar ( İpek halılar ) Bünyan halılarında genelde standart ölçüler hâkimdir. ( Boy enin 1,5 katı olmaktadır ) Ebatlarına göre halılar değişik isimler almaktadırlar. 60 cm x 90 cm Yastık 90 cm x 130 cm Arşın çeyrek 120 cm x 180 cm Seccade ( 500 lük ) 120 cm x 225 cm Karyola ( 600 lük ) 2 m x 3 m Kelle ( 700 lük ) 6 m² den 12 m² ye kadar olan halılara taban halısı ismi verilir. Motif çeşidi bakımından Bünyan halıları 3 grupta toplanır. a) Çiçekli : 1. İnce çiçekli ( empirme ) 2. İri çiçekli ( Bademli ve Farahan ) gibi isimlerdir. b) Geometrik motifli: Kazak ( Sandıklı ) Şirvan, Buhara Ladik gibi eski tarihi motifler bulundukları şehrin isimlerini almışlardır. c) Göbekli: Kazan Lalezar, Hayali Üzümlü gibi çeşitli isimler alırlar. Bünyan halılarının cm² sinde ortalama 16-30 ilmek bulunmaktadır. Halının cm² sinde ilmek sayısı ne kadar fazla olursa kalitesi o nispette iyi olur. Halı iplerinde numara yükseldikçe 2,5 – 3,75 nım ip incelir. Cm² de 16 ilmek (Düğüm) olan halılara 20 nim çözgü, cm² de 30 ilmek olan halılara da 30 nm çözgü kullanılır.

 

Tarihçesi

Bünyan halıcılığının kökenleri Orta Asya'ya dayanır. Bünyan’a Türklerin kesin olarak hangi tarihlerde geldikleri bilinmemektedir. Ancak Bünyan’da Kuman ( Kıpçak ), Hazar, Saka ve Uz Türklerine ait yer adları 1071 yılından çok daha önceleri bu bölgeye Türklerin yerleştiklerini göstermektedir. ( Saka, Erek, Sıvgın Bünyan’da köy adı; Uz, Tortin Bünyan’da mevki adıdır. ) Bu bölge 1071 Malazgirt zaferinden sonra 1086 yılında Mehmet Gümüştekin Gazi tarafından fethedilip Danışmentli Beyliğine bağlanmış ve Türkleştirilmiştir.

Halı Divan-ı Lügati-t Türk’te “ Kalı “ veya “ Kalıng “ şeklinde belirtilmiştir. Bu kelime bu gün Bünyan’da kullanılan “ Kalın “ kelimesinden başka bir şey değildir. Manası, gelinin başlıca çeyizi halı olduğuna göre Kalın/Kalıh ile halı kelimelerinin birbiriyle ilişkisi ortaya çıkmış olur. Buraya kadar halıcılığın genel manada gelişimini belirttikten sonra Bünyan halıcılığı ve özelliklerini belirtmeye çalışacağız.

Halı kelimesi de kalın, yani kalmak-kalıs kelimesinden gelmektedir. Kalan’dan, kız evlenirken, onunla kalacak "kalınlar" yani, halılar anlaşılmaktadır. Kız evlenirken üç hali, iki torba, iki tane kilim, kızın özel eşyalarının konulduğu dört tane kapçık (torba-yâda sandık) verilir düğün esnasında kız evinden giden bu çeyizlere kalın denirdi. Bu eski bir gelenekti. Bu eşyalar kızın evinde kalacak (kalıcı) olan eşyalardır. Yakın zamana kadarda Bünyan’da da aynı adet vardı. Kızın çeyizine kalın denir ve törenle kız evinden oğlan evine giderdi. Bünyan'da halı türlerinin isimlerden bazıları Kazak, Şirvan ve Buharadır.

 

  • Merkez


  • Mimar Sinan Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:122 Ataşehir İSTANBUL

  • HARİTADA GÖR
  • Ümraniye Şube


  • Kazım Karabekir Mahallesi, Ordu Cd. No:76, 34766 Ümraniye/İstanbul

  • HARİTADA GÖR

BÜLTEN

Kampanyalardan Haberdar Olmak İçin